Chords used in the song:

C 032010

F 033211

Fbar 133211

G 320033

Gbar 355433

Sari umra hum mar-mar ke jee liye…

Ek pal to ab hume jeene do… jeene do…(Slide 7\3 on 5th string)

| C F | C F | C F | C G |

| C F | C F | C F | C G | (WITH BEATS)

The F & G chords above should be struck only at the last stroke

Strumming 1

(C)Sari umra (G)hum, mar-(C)mar ke jee li(G)ye

Ek (C)pal to ab hu(G)me jee(F)ne do, jeene (G)do…

(C)Sari umra (G)hum, mar-(C)mar ke jee li(G)ye

Ek (C)pal to ab hu(G)me jee(Fbar)ne do, jeene (Gbar)do…

Strumming 1

(C)Na na na-na(G)… na-na (C)na na na-na(G)

(C)Na na na-na(G)… na na (Fbar)na na na na-(Gbar)naaa..

Strumming 2

(C)Give me some (G)sunshine

(C)Give me some (G)rain

(C)Give me (G)another chance

i wanna (Fbar)grow up once a(Gbar)gain… x2

Strumming 1

(C) …

(F)Kandho ko (C)kitabo ke bojh ne jhukaya(F)

Rishwat(C) dena to khud papa ne sikhaya(F)

(C)99% marks (F)laoge to (G)ghadi, (C)warna chadi (F)

(C)likh-likh kar padha (F)hateli par

aplha, (C)beta, gamma ka(F) chala

(C)conc. H2SO4(F) ne pura, (C)pura bach(F)pan jala dala(G)

Strumming 1

(C)bachpan to ga(G)ya, ja(C)wani bhi ga(G)yi

ek (C)pal to ab hu(G)me jee(Fbar)ne do jeene (Gbar)do

Chorus

(C)bachpan to ga(G)ya, ja(C)wani bhi ga(G)yi

ek (C)pal to ab hu(G)me jee(Fbar)ne do jeene (Gbar)do oooooo

Melody (Piano)

E —————————————-

B -13-13-10-11—11-10-13-13-10-11——–

G —————————————-

D —————————————-

A —————————————-

E —————————————-

E —————————————-

B –11h13-13-10-11—11-10-13-12-13-13—-

G ————————————-14-

D —————————————-

A —————————————-

E —————————————-

(C)Sari umra (G)hum, mar-(C)mar ke jee li(G)ye

Ek (C)pal to ab hu(G)me jee(Fbar)ne do, jeene (Gbar)do…

(C)Na na na-na(G)… na-na (C)na na na-na(G)

(C)Na na na-na(G)… na na (Fbar)na na na na-(Gbar)naaa..

(C)Give me some (G)sunshine

(C)Give me some (G)rain

(C)Give me (G)another chance

i wanna (F)grow up once a(G)gain… x2

{No strumming}

Na na na-na… na-na na na na-na

Na na na-na… na na na na na na-naaa..

{Strumming}

(C)Na na na-na(G)… na-na (C)na na na-na(G)

(C)Na na na-na(G)… na na (F)na na na na-(G)naaa..

Advertisements