giv hammering or sliding effct urslf meh gvin u the tabs

e----10-9-7-5--7-7-5-7-5 (play dis part fast)
B
G--9
D
A
E

e---10-9-7-5--12-12-9-10-9-7-5
B
G-9 repeat 2 tymzz
D
A
E

e-7-9-9(keep ur finger on 9 den hammer 10)---777-9-9h10--777-9-9h10--777-9
B
G
D
A
E

e-7-7-12-10-9-7-9-9(keep ur finger on 9 den hammer 10)---777-9-9h10--777-9-9h10--777-9
B
G
D
A
E

e-7-7-12-10-9-7-9--2-9h10( den sam as above)
B
G
D
A
E

den 4 shing in the.............

do dis

e-7-99999999h10-7h9-55555-5-7-5--5-7-55
B----------------------------------------7
G
D
A
E

hmm it dun..
Advertisements