INTRO: ADLIB SOLO ON GUITAR

...D..

E -2---------------------
B -3---------------------
G -2---------------------
D -0---------------------
A --------2---2-4-5--2---
E ----3-5--------------5- (x 2)

E -------------------------------------------------------------
B -3---3---3---3---3---3---3---3---3---3---3---3---3---3---3---
G ---2---2---2---2---0---0---0---0---4---4---4---4---2---2---2-
D -------------------------------------------------------------
A -------------------------------------------------------------
E -------------------------------------------------------------

Same as start (but in song tempo and in higher octave)

....D..

E --2--------------------
B --3------------2-3-----
G --2-----2-4--4-----4-2-
D --0---5----------------
A -----------------------
E ----------------------- (x 2)

================================================== ==

[MAIN VERSE]

D.....................

Aasmaan Hai Neela Kyun

G.....................

Paani Geela Geela Kyun

Bm..............A......

Gol Kyun Hai Za-meen

================================================== ==

REPEAT MAIN VERSE CHORDS FOR BELOW PARAS

Silk Mein Hai Narmi Kyun

Aag Mein Hai Garmi Kyun

Do Aur Do Paanch Kyun Nahi

Peyd Ho Gaye Kum Kyun

Teen Hain Ye Mausam Kyun

Chaand Do Kyun Nahi

Duniya Mein Hai Jung Kyun

Behta Laal Rang Kyun

Sarhaden Hain Kyun Har Kahin

================================================== ==

[CHORUS]

......D................G........

Socha Hai... Yeh Tumne Kya Kabhi

......D..................G........

Socha Hai... Ki Hain Yeh Kya Sabhi

......D..............G............D.....

Socha Hai... Socha Nahi To Socho Abhi

================================================== ==

REPEAT MAIN VERSE CHORDS FOR BELOW PARAS

Behti Kyun Hai Har Nadi

Hoti Kya Hai Roshni

Barf Girti Hai Kyun

Dost Kyun Hain Rooth Te

Taare Kyun Hain Toot Te

Baadlon Mein Bijli Hai Kyun]

================================================== ==

REPEAT CHORUS CHORDS HERE

Socha Hai... Yeh Tumne Kya Kabhi

Socha Hai... Ki Hain Yeh Kya Sabhi

Socha Nahi To Socho Abhi…..

================================================== ==

[BRIDGE]

Here there are these unusual chords, check the tabs below

Unsual Chord #1 is D with a C bass (written as D/C)
E --2--
B --3--
G --2--
D --0--
A --3--
E -----

Unusal Chord #2 is D with C Bass and E string open (written as D/Cadd9)

E --0--
B --3--
G --2--
D --0--
A --3--
E -----

Chord #3 is plain Em

E --0--
B --0--
G --0--
D --2--
A --2--
E -----

D/c..D/Cadd9.....Em...........D/C...D/Cadd9...............

.....................Sannata Sunai Nahin Detaaaaaaaaaaaaaaaa

D/C..D/Cadd9.....Em...............D/C...D/Cadd9...............

.....................Aur Hawayen Dikhayi Nahin Deti

D.....Em..G...C.....D....D...Em...C...

Socha Hai Kya Kabhi Hota Hai Yeh Kyun

SOLO

E -------------------------------------
B -------------------------------------
G -2--2-4---2--2-4---2h4p2-------2-----
D --------4--------4-------4-2-4---0-2-
A -------------------------------------
E -------------------------------------

E ---------------------------------------
B ---------------------------------------
G -------2--2-4---2--2-4---2-2-4---------
D ---2-4--------4--------4-------2-4-0-2-
A -5-------------------------------------
E ---------------------------------------

E -----------------------------------------------------------
B ----------10------------10-------------10--------------------
G -------7-----9b10-9-7------9b10-9-7--7----9b10-7-9------7-9---
D -7-7-9----------------9----------------------------7h9------7-
A -----------------------------------------------------------
E -----------------------------------------------------------

E ----------17----------------17-------------
B -------15----17b18-17-15-------17b18-17-15-
G -14-16-------------------16----------------
D ----------------------------------------------
A ----------------------------------------------
E ----------------------------------------------

E ----------------14-15-16-17-14-15----14----------------
B ----15-17b18-17-------------------17----15-17----------
G -16-------------------------------------------14-16----
D ----------------------------------------------------14-
A -------------------------------------------------------
E -------------------------------------------------------

E --------------------
B ------------2-3-----
G -----2-4--4-----4-2-
D ---5----------------
A ---------------------
E ---------------------

....D..

E --2--------------------
B --3------------2-3-----
G --2-----2-4--4-----4-2-
D --0---5----------------
A -----------------------
E -----------------------

================================================== ==

REPEAT MAIN VERSE CHORDS FOR BELOW PARAS

Aasma Hai Neela Kyun

Paani Geela Geela Kyun

Gol Kyun Hai Zameen

Silk Mein Hai Narmi Kyun

Aag Mein Hai Garmi Kyun

Do Aur Do Paanch Kyun Nahi

Peyd Ho Gaye Kum Kyun

Teen Hain Ye Mausam Kyun

Chaand Do Kyun Nahi

Duniya Mein Hai Jung Kyun

Behta Laal Rang Kyun

Sarhaden Hain Kyun Har Kahin

================================================== ==

REPEAT CHORUS CHORDS HERE

Socha Hai... Yeh Tumne Kya Kabhi

Socha Hai... Ki Hain Yeh Kya Sabhi

Socha Nahi To Socho Abhi…..

Socha Hai... Yeh Tumne Kya Kabhi

Socha Hai... Ki Hain Yeh Kya Sabhi

Socha Nahi To Socho Abhiiiiiii
Advertisements